UEA Forumo

Komunumo => Bibliotekoj => Fadeno komencita de: Orlando Raola je julio 07, 2018, 01:11:30 atm

Titolo: Kunsido pri Bibliotekoj kaj Komuna Katalogo de Esperanto-materialoj kadre de la
Afiŝo de: Orlando Raola je julio 07, 2018, 01:11:30 atm
Estimataj kunlaborantoj kaj kolegoj:

Vi ricevas tiun ĉi mesaĝon ĉar iel en la pasinteco vi esprimis intereson pri la starigo de bone funkcianta kunlabora reto de E-bibliotekoj kunligita al tutmonda elektronika katalogo de Esperanto-tekstoj kaj aliaj aŭdvidaj materialoj. Temas pri absolute giganta taskaro, sed kiel portantoj kaj prizorgantoj de niaj kulturaj kreitaĵoj, ni havas la historian respondecon kunligi la teknikajn evoluojn de la 21a jarcento al la trezoroj kunverkitaj de la Esperanto-komunumo en 130-jara evoluo.

Kadre de la 103a UK en Lisbono, Portugalio, ni havos la eblelcon kundidi dum unu horo por finredakti la gvidan mapon por atingi la supre menciitan celon. Jam ekzistas kelkaj maperoj, kiujn mi volas detale priskribi ĉi sube:

1. La ekzisto de pluraj bibliotekoj en la mondo kun grandaj Esperanto-kolektoj kaj elektronikaj rete alireblaj katalogoj. Plej grava el tiuj ĉi estas la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, parto de la Nacia Aŭstria Biblioteko. La Brita Biblioteko ankaŭ povas esti enlistigita ĉi tie, same kiel malpli grandaj bibliotekoj, kunligitaj al landaj asocioj, inter kiuj elstaras la biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio.

2. La fakto, ke unu el la plej grandaj kaj gravaj Esperanto-kolektoj de la mondo, tiu de Biblioteko Hector Hodler, en la sidejo de UEA en Roterdamo ankoraŭ ne havas enkomputiligitan katalogon. Jam ekzistas tamen, semo de la estonta komputila katalogo sed ankoraŭ la farenda laboro estas montego!

3. La iniciato de E@I surpreni la taskon kunkrei la tutmondan rete alireblan katalogon. Ili jam eklaboris en la kreado de Bretaro, pri reta katalogo de elektronike alireblaj materialoj, sed nun pretas plivastigi la laboron al aliaj materialoj ankaŭ. En la nuna momento E@I disponas je la teknikaj laborforto por dediĉi voluntulon plentempe al tiu ĉi taskaro, praktike tuj.

4. Kunlige kun la agado de E@I, indas pritrakti la problemon de skanado de paperaj materialoj por ke ili estu haveblaj elektronike. Tiu ĉi arĥiva tasko estas absolute esecna, ambaŭ por fizika konservado de la materialoj sed kompreneble por ke ili estu haveblaj por plejmulto de la interesitoj.

5. En Lisbono, Mark Fettes prezentos al la Estraro de ESF proponon subvencipeton por subteni la katalogadon en Biblioteko Hector Hodler (pentempan dungiton por unu jaro). La sukceso de tiu ĉi propono estos senprecedenca antaŭenpuŝo al la celaro pridiskutata ĉi tie.

Antaŭ kelka tempo Emilio Cid kreis spacon en UEA Forumoj por Projekto Komuna Katalogo de esperantaj bibliotekoj. Mi volas emfazi, ke estus absolute tre saĝe okazigi la preparlaborojn por nia kunsdio en Lisbono kadre de tiu forumo. Retpoŝto estas absolute maltaŭga por kundiskutado de problemo kiam la teamo estas proksimume pli ol tri homoj. Espereble ni estos trideko! Pro kialoj kiuj restas tute ekster mia kompreno, la UEA forumo ankoraŭ ne kaptis la atenton kaj la preferon de tiuj kiuj plej profitos el ĝi. Do, mi petas vian konsenton aliĝi kaj eklabori tie. Se la plejmulto ne aliĝias, ni tamen daŭre diskutu retpoŝte. La rezulto atinginda estas multe pli grava ol la rimedoj uzotaj por ĝin atingi.

Leginte tiun ĉi longan mesaĝon, mi petas de vi respondi:

a. Ĉu vi partoprenos la kunsidon en Lisbono?
b. Ĉu vi pretas aliĝi aŭ jam aliĝis al la UEA forumo ĉe forum.esperanto.net?
c. Ĉu vi povas proponi skize kiun tagordon ni sekvu dum unuhora kunsido en Lisbono? Metu vian personan preferon en la targordon kaj mi iel kombinos ĉiujn proponojn en finan malneton.
ĉ. Ĉu mi forgesis mencii ion sufiĉe gravan kaj menciindan? Bonvolu aldoni tiun al via respondo.


Se ĉio iras en ordo, ni eĉ suskcesos organizi retan (zoom, skype, io ajn, laŭ via prefero) renkontiĝon prepare al la vera renkontiĝo lisbona.


Dirite.

Plej amike,


p-s: Se vi scias pri ajna persono aŭ organizaĵo kiu estus devinta ricevi tiun ĉi mesaĝon kaj ĝin ne ricevis, bonvolu nepre plusendu!
--
//////////////////////////////////////
Orlando E. Raola, kiu akceptis la taskon kurordigi tiun ĉi biblitekan-katalogan foiron dum la Universala Kongreso
Greenbrae, CA 94904
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\