Welcome to UEA Forumo

UEA Forumo

Novaj afiŝoj

Paĝoj: [1] 2 3 ... 10
1
Babilejo / Retejo de Esperanto en Berlino kaj Brandenburgio
« Lasta afiŝo de Roland Schnell je marto 10, 2019, 11:27:46 atm »
Vi trovos aktualajn informoj en german lingvo kaj en Esperanto

https://esperanto.berlin

Respondecas: Roland Schnell

2
Ideoj kaj projektoj / Re: dublado de filmoj en esperanto
« Lasta afiŝo de Emiljo Cid je decembro 05, 2018, 08:38:57 ptm »
Mi tute konsentas kun Szilvási László.  Dublado postulus profesian laboron kaj nia publiko estas tre malgranda.  Indus esplori kiom da esperantistoj spektis "Mefisto" dublitan en esperanto.
3
Ideoj kaj projektoj / Re: dublado de filmoj en esperanto
« Lasta afiŝo de Szilvási László je decembro 05, 2018, 11:09:17 atm »
En mia studenta aĝo mi aktivis ĉe la universitata radio, son-studio. Poste en nia entrepreno Lingvo-Studio ni eldonis plurajn sonkasedojn kaj KD-j, kiujn mi prizorgis ankaŭ sonteknike. (Mi estas/is inĝeniero pri radioelektronikaj aparatoj.) Pasintjare mi partoprenis unutagan kurson pri praktika dublado en profesia sonstudio, kie mi komprenis ke profesieca dublado estas tro granda tasko el Esperanta vidpunkto. Kaj en parola kaj el sonteknika tereno... :-(  Tiam mi rezignis pri dublado de "veraj" filmoj, sed ne rezignis pri eventualaj kelkminutaj mallongaj filmetoj.
4
Estimataj kunlaborantoj kaj kolegoj:

Vi ricevas tiun ĉi mesaĝon ĉar iel en la pasinteco vi esprimis intereson pri la starigo de bone funkcianta kunlabora reto de E-bibliotekoj kunligita al tutmonda elektronika katalogo de Esperanto-tekstoj kaj aliaj aŭdvidaj materialoj. Temas pri absolute giganta taskaro, sed kiel portantoj kaj prizorgantoj de niaj kulturaj kreitaĵoj, ni havas la historian respondecon kunligi la teknikajn evoluojn de la 21a jarcento al la trezoroj kunverkitaj de la Esperanto-komunumo en 130-jara evoluo.

Kadre de la 103a UK en Lisbono, Portugalio, ni havos la eblelcon kundidi dum unu horo por finredakti la gvidan mapon por atingi la supre menciitan celon. Jam ekzistas kelkaj maperoj, kiujn mi volas detale priskribi ĉi sube:

1. La ekzisto de pluraj bibliotekoj en la mondo kun grandaj Esperanto-kolektoj kaj elektronikaj rete alireblaj katalogoj. Plej grava el tiuj ĉi estas la Internacia Esperanto-Muzeo en Vieno, parto de la Nacia Aŭstria Biblioteko. La Brita Biblioteko ankaŭ povas esti enlistigita ĉi tie, same kiel malpli grandaj bibliotekoj, kunligitaj al landaj asocioj, inter kiuj elstaras la biblioteko de Hispana Esperanto-Federacio.

2. La fakto, ke unu el la plej grandaj kaj gravaj Esperanto-kolektoj de la mondo, tiu de Biblioteko Hector Hodler, en la sidejo de UEA en Roterdamo ankoraŭ ne havas enkomputiligitan katalogon. Jam ekzistas tamen, semo de la estonta komputila katalogo sed ankoraŭ la farenda laboro estas montego!

3. La iniciato de E@I surpreni la taskon kunkrei la tutmondan rete alireblan katalogon. Ili jam eklaboris en la kreado de Bretaro, pri reta katalogo de elektronike alireblaj materialoj, sed nun pretas plivastigi la laboron al aliaj materialoj ankaŭ. En la nuna momento E@I disponas je la teknikaj laborforto por dediĉi voluntulon plentempe al tiu ĉi taskaro, praktike tuj.

4. Kunlige kun la agado de E@I, indas pritrakti la problemon de skanado de paperaj materialoj por ke ili estu haveblaj elektronike. Tiu ĉi arĥiva tasko estas absolute esecna, ambaŭ por fizika konservado de la materialoj sed kompreneble por ke ili estu haveblaj por plejmulto de la interesitoj.

5. En Lisbono, Mark Fettes prezentos al la Estraro de ESF proponon subvencipeton por subteni la katalogadon en Biblioteko Hector Hodler (pentempan dungiton por unu jaro). La sukceso de tiu ĉi propono estos senprecedenca antaŭenpuŝo al la celaro pridiskutata ĉi tie.

Antaŭ kelka tempo Emilio Cid kreis spacon en UEA Forumoj por Projekto Komuna Katalogo de esperantaj bibliotekoj. Mi volas emfazi, ke estus absolute tre saĝe okazigi la preparlaborojn por nia kunsdio en Lisbono kadre de tiu forumo. Retpoŝto estas absolute maltaŭga por kundiskutado de problemo kiam la teamo estas proksimume pli ol tri homoj. Espereble ni estos trideko! Pro kialoj kiuj restas tute ekster mia kompreno, la UEA forumo ankoraŭ ne kaptis la atenton kaj la preferon de tiuj kiuj plej profitos el ĝi. Do, mi petas vian konsenton aliĝi kaj eklabori tie. Se la plejmulto ne aliĝias, ni tamen daŭre diskutu retpoŝte. La rezulto atinginda estas multe pli grava ol la rimedoj uzotaj por ĝin atingi.

Leginte tiun ĉi longan mesaĝon, mi petas de vi respondi:

a. Ĉu vi partoprenos la kunsidon en Lisbono?
b. Ĉu vi pretas aliĝi aŭ jam aliĝis al la UEA forumo ĉe forum.esperanto.net?
c. Ĉu vi povas proponi skize kiun tagordon ni sekvu dum unuhora kunsido en Lisbono? Metu vian personan preferon en la targordon kaj mi iel kombinos ĉiujn proponojn en finan malneton.
ĉ. Ĉu mi forgesis mencii ion sufiĉe gravan kaj menciindan? Bonvolu aldoni tiun al via respondo.


Se ĉio iras en ordo, ni eĉ suskcesos organizi retan (zoom, skype, io ajn, laŭ via prefero) renkontiĝon prepare al la vera renkontiĝo lisbona.


Dirite.

Plej amike,


p-s: Se vi scias pri ajna persono aŭ organizaĵo kiu estus devinta ricevi tiun ĉi mesaĝon kaj ĝin ne ricevis, bonvolu nepre plusendu!
--
//////////////////////////////////////
Orlando E. Raola, kiu akceptis la taskon kurordigi tiun ĉi biblitekan-katalogan foiron dum la Universala Kongreso
Greenbrae, CA 94904
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
5

Laŭ miaj ebloj mi disvastigis inviton al ĉiuj sugesti pri la ŝanĝoj en ĉi tiu flugfolio.  Tio povas estis konstanta konduto, ĉiam, kiam ni volos represi la flugfoliojn en la venontaj jaroj.

Ĉar ni estas movado de volontuloj, estus bona ideo demandi al la volontuloj kiuj pretas disdoni ĝin, kian flugfolion ili bezonas.
6


Claude Nourmont komentis

Citaĵo
Pri la tuta flugfolio: ĝi estas belaspekta, sed ĉu nuntempe la plej trafa maniero rapide progresi estas veli? Eĉ en la himno oni flugas....

Pri la detaloj: eble forigi la aludon al "Konsilio"(ĉu ĝi vere funkcias?).

La nombro de estraranoj, da laborantoj en CO, povas varii...kial ne paroli pri afrika oficejo?

Oni parolas pri financa subteno al ILEI. Bone, sed ĉu tiu, kiu malkovras UEA per tiu flugfolio, scias kio estas ILEI? Estus pli bone paroli pri helpo al iuj projektoj...sed nuntempe, malmulte da monoi de UEA iras rekte al iuj projektoj...Oni parolu efektive, kiel sugestis Aleks, pri la Kuriero de Unesko en Esperanto.

Ankaŭ pri la AMO-seminarioj (klarigante pri kio temas...).

Bonan venton al la redaktontoj!Claude
7

Proponoj de Stefan MacGill


Varb 2017 proponteksto SMG 5 sept 2017


la varbilo uzu malpli da fotoj al Varb 2015, ĉar la artaĵa pretigo kaj la manko de adekvataj fotoj kontribuis forte al la unujara malfruo de Varb 2015.
Nigra teksto: Tiu por aperigo.
Malhelruĝa:  Komentoj aŭ klarigoj, ne por aperigo.
========================


Panelo 1 (flanko unu, dekstre):
LA VENTO IMPETAS PLU
Samstilaj literoj kiel tiuj en Varb 2015La teksto en la blanka panelo restu senŝanĝe


Panelo 2 (flanko 2, maldekstre):
Inspira teksto (MF?) ĉ. 130-150 vortoj – lingva justeco ks.
Sekvas resumo pri la agado, kiun via membriĝo subtenos.


Panelo 3 (flanko 2, meze):
Konsciigo
Informado: (teksto de EC inter 60 kaj 80 vortoj, estu mencio de TIR)
Aliro al la Mondo:(teksto de SS pri eksteraj rilatoj, inter 60 kaj 80 vortoj, estu mencio pri TEJO kaj Afriko, kaj io pri daŭripovo).
Komunikado: Enkonduko de interaktivaj laŭtemaj forumoj por doni pli kontentigajn eblojn por niaj internaj diskutoj.

Kapabligo
Instruista Trejnado: Okazas ekde septembro 2016 unujara kursaro (reta kaj surloka) en la universitato UAM en Poznano, Pollando – ĝi altiris 19 studentojn el diversaj kontinentoj. UEA kunlaboras kun ILEI, <edukado.net> kaj aliaj pri ĉefe retaj trejnebloj.
Aktivula Maturigo: En 27 monatoj la Asocio sukcese organizis 27 seminariojn, en kvar kontinentoj. Multas proponoj por pliaj seminarioj tra la sekvaj jaroj. La AMO-programo havas ĵus anoncitan retejon. La programo pluiris al pli alta nivelo – la trejnadon de trejnistoj.
Retaj proponoj: La partnere prizorgata retejo <edukado.net> dinamike prezentas raportitajn kursojn ĉiunivelajn tra la mondo kaj liveras al instruistoj kaj kursgvidantoj buntan katalogon da helpiloj. Retejo <lernu.net> proponas modernan kurson kaj ligitajn lernilojn en trideko da lingvoj. Nova retejo de UEA <aktivulo.net>  gastigas paĝojn pri la AMO-programo, la EKO-komunikojn kaj aliajn projektojn celataj al aktivuloj. (SMG korespondos porfonfirmi la tekston.)

Panelo 4 (flanko 2, dekstre):
Foto el la Nitra UK por ke la titoloj ne koliziu (ne estu du je la sama vertikala momento).
Komunumo
Renovigo de Universalaj Kongresoj: La 101a UK en Nitra enkondukis novajn elementojn, estis rekorde malferma al la publiko kaj realigis modele urban kaj landan publikecon. La 102a UK en Seulo certe reprenos kaj evoluigos tiujn trajtojn.
Memorindaj Jaroj: La komunumo festas du jubileajn jarojn:  La Jaro de Zamenhof opkazos meore al la 100-jaera jubileo de lia mortodato. La Jaro de la Lernanto, komuna projekto de UEA kaj ILEI,  spronos debatojn tra la komunumo pri la novaj defioj kaj ebloj de novaj komputikaj formoj de lingvo-lernado.
Internacia Junulara Kongreso: En 2017 tio okazos unuafoje en Afriko. TEJO aldonu frazojn – 50-60 vortoj
Kunordigo
Statuta renovigo: MF proponu tekston, kio ne estu tro specifa.MF kaj MS proponu du pliajn temojn ĉi tie.


Panelo 5 (flanko 1, maldekstre):
Kion vi ricevos:
Revuojn Esperanto kaj Kontakto, en presitaj aŭ retaj formoj, kiuj avangardas en debatoj pri la E-movado kaj la nuntempa monda situacio.
Kongresojn, universalajn kaj kontinentoajn, kiuj altiras esperantistojn el la tuta mondo por ĝui kulturan bunton kaj kontribui al la movada agado.
Partopreno en retaj diskutoj kaj praktikaj projektoj por sponi la uzadon de Esperanto.
(Bildo de freŝaj revuoj)
Kiel (re)aliĝi?
Membriĝu aŭ remembriĝu rete ĉe: http://www.uea.org/alighoj


Membriĝu aŭ remembriĝu per fizika mendilo, sendenda al la adreso de la Centra Oficejo videbla en la sekva panelo. La aliĝilo estas kutime sendata aŭ je dispono, kune kun ĉi tiu faldfolio.


Pripensu aldone fariĝi Patrono de TEJO, membro de Societo Zamenhof aŭ donaci al Fondaĵo Canuto por membrigi indan personon, kiun vi nomu.


 
Panelo 6 (flanko 1, meze):
Restu kiel nun, krom se CO volas aldoni novajn kontaktinformojn. Mi proponus aldonon de Aktivulo.net, se ni povos nur fidi, ke ĝi vere estos publika.
8
Bonaj flugfolioj estas disdonitaj flugfolioj (prefere amase). Ĉar ni estas movado de volontuloj, estus bona ideo demandi al la volontuloj kiuj pretas disdoni ĝin, kian flugfolion ili bezonas. Ne ekzistas bonaj aŭ malbonaj flugfolioj, ekzistas flugfolioj pli malpli taŭgaj laŭ la celpubliko, laŭ la cirkonstancoj de uzado… informoj, kiujn konas la disdonantoj.
9

Jes Aleks, laŭeble aldoni ĝin.

Bona ideo renovigi kaj represi la faldfolion!
Ĉu enmeti foton de la Eo-versio de la Unesko-kuriero?
10
Bona ideo renovigi kaj represi la faldfolion!
Ĉu enmeti foton de la Eo-versio de la Unesko-kuriero?
Paĝoj: [1] 2 3 ... 10